Cổ vật tinh hoa

QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG WEBSITE CỔ VẬT TINH HOA

 

Xin chào mừng đến với website Cổ vật tinh hoa. Chúng tôi duy trì trang website này ("Trang web" hoặc "Web Site") để cung cấp cho bạn thông tin, tin tức về lĩnh vực cổ vật, cuộc đấu đấu giá, các sự kiện và dịch vụ khác có trên website cổ vật tinh hoa.

Để sử dụng website này đề nghị quý vị đọc kỹ Điều khoản sử dụng,  Điều khoản Miễn trách Covattinhhoa.vn và Quy định về Sự riêng tư. Khi Quý vị truy cập, sử dụng, mở website cổ vật tinh hoa, tức là quý vị đã đương nhiên chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và qui định này. Nếu quý vị không đồng ý, vui lòng không sử dụng. Covattinhhoa.vn có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn có trách nhiệm theo dõi thường xuyên đọc các quy định để cập nhật những thay đổi mới nhất.

Website Cổ vật tinh hoa sở hữu, quản lý các tên miền covattinhhoa.vn covattinhhoa.com.vn covattinhhoa.com covattinhhoa.net

Thoả thuận sử dụng

Điều 1:

 1. Quy định chung
 • Website Cổ vật tinh hoa được đặt tại Hà nội - Việt Nam, website cổ vật tinh hoa hoạt động tuân thủ hoàn toàn theo pháp luật Viêt nam, đặc biệt là luật di sản văn hóa Việt nam. Mọi hoạt động nào vi phạm luât pháp Việt Nam đều không được chấp nhận.

 

 1. Quy định về bản quyền
 • Quyền sở hữu: Website Cổ vật tinh hoa sở hữu,duy nhất và độc quyền tất cả các quyền, thương hiệu, lợi ích, tất cả các nội dung ( bao gồm hình thức thiết kế, phần viết, âm thanh, ảnh chụp, hình ảnh, biểu tượng thương hiệu (logo), các biểu tượng,sao chép và nhiều thứ khác), phần mềm, mã nguồn website, dữ liệu của website trừ trường hợp do chính covattinhhoa.vn công bố khác đi và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam.

 • Giấy phép có hạn chế: Chúng tôi cung cấp website và các dịch của website cho cả các cá nhân có đủ tư cách pháp lý, năng lực hành vi và pháp nhân có đủ năng lực pháp luật. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản của pháp luật, đạo luật, quy định về luật thương mại điện tử. Bạn có thể truy cập, xem nội dung trên website Cổ vật tinh hoa trên máy tính của bạn hoặc các thiết bị truy cập internet tương ứng, bao gồm thiêt bị di động, máy tính bảng, và tạo bản sao hoặc in trên giấy nội dung của website cho mục đích sử dụng cá nhân. Website không cung cấp cho người dưới 18 tuổi, và chỉ cung cấp cho những người trên 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chỉ truy cập website để xem thông tin và không sử dung các dịch vụ khác trên website. Bất cứ người nào cung cấp thông tin cá nhân trên website đều được hiểu rằng họ trên 18 tuổi.

 • Cấm sử dụng: Bất cứ phân phối mang tính chất thương mại, xuất bản hoặc khai thác website hoặc bất cứ nội dung, phần mềm, mã nguồn, dữ liệu  trên website đều bị tuyệt đối nghiêm cấm trừ trường hợp bạn nhận được văn bản cho phép của Cổ vật tinh hoặc có quyền sở hữu. Ngoài quy định ở mục 2, bạn không được tải về, hiển thị, sao chép, tái xuất bản, phân phối, sửa đổi, trình diễn, chuyển nhượng, tạo ra các phiên bản khác dưới bất kỳ hình thức nào, bán hoặc khai thác bất kì nội dung, phần mềm, mã nguồn, dữ liệu hoặc các sản phẩm nào trên website.

 • Thương hiệu: các nhãn hiệu thương mại, biểu tượng thương hiệu (logo), nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Thương hiệu”) được hiển thị trên website hoặc trong nội dung có trên website là đã được đăng ký và bạn không được đăng ký Thương hiệu của chúng tôi và không được sử dụng trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của chủ sử hữu thương hiệu Tất cả các nhãn hiệu không phải của chúng tôi mà xuất hiện trên website hoặc qua các dịch vụ của website, nếu có thì đều thuộc chủ sở hữu tương ứng. Không có bất cứ điều gì trên website được hiểu là được cấp phép, có hàm ý cho phép sử dụng nhãn hiệu thương mại, nói cách khác là bạn không được phép sử dung bất cứ bản quyền hoặc quyền sử dụng nhãn hiệu thương mại của chúng tôi nếu không có sự cho phép bằng văn bản. Sự lạm dụng Thương hiệu trên website là tuyệt đối cấm. Cổ vật tinh hoa sẽ mạnh mẽ thực thi các quyền nhãn hiệu hàng hóa để bảo vệ thương hiệu của mình, bao gồm cả việc tìm kiếm truy tố trước pháp luật.

      C.  Nghiêm cấm hành vi thiếu đạo đức

Người sử dụng cam kết và đồng ý rằng, trong quá trình sử dụng cổng thông tin Cổ vật tinh hoa và các dịch vụ khác và các chức năng được cung cấp trên cổng thông tin, bạn sẽ không:

 • 1.   Mạo danh bất cứ người nào hoặc tổ chức nào

 • 2.   Chèn thêm quảng cáo của bạn hay quảng cáo của bên thứ ba, nhãn hiệu hoặc nội dung quảng cáo vào bất cứ nội dụng nào trên website, các tài liệu hoặc các dịch vụ, hoặc sử dụng, phân phối, xuất bản hoặc khai thác nội dung hoặc dịch vụ cho các mục đích thương mại hoặc quảng cáo

 • 3.   Cố tình truy cập trái phép các hệ thống máy tính thông qua cổng thông tin (Digital Platform)

 • 4.   Tham gia vào việc thu thập thông tin, lấy thông tin trên hiện thị, trích xuất thông tin cơ sở dữ liệu, thu thập thông tin danh mục, địa chỉ email, địa chỉ mạng không dây hoặc các thông tin liên lạc hoặc thông tin cá nhân, hoặc tất cả các phương pháp tự động để lấy thông tin về bảng danh mục, thông tin, người sử dụng hoặc cá thông tin khác từ hoặc qua Cổng Thông Tin hoặc các dịch vụ được cung cấp trên hoặc qua Cổng thông tin

 • 5.   Chiếm đoạt hoặc cố gắng chiếm đoạt truy cập bất hợp pháp tới hệ thống máy tính, tài liệu hoặc thông tin qua bất kỳ cách nào

 • 6.   Sử dụng Cổng thông tin hoặc các dịch vụ được cung cấp hoặc thông qua Cổng thông tin bằng bất cứ cách nào có ý định làm gián đoạn hoặc phá hủy, vô hiệu hóa, quá tải, làm suy yếu Cổng thông tin hoặc các dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, gửi lượng lớn thông điệp không mong muốn hoặc làm “ngập lụt” máy chủ bằng khối lượng lớn các yêu cầu;

 • 7.   Sử dụng cổng thông tin hoặc các dịch vụ trên cổng thông tin hoặc các tinh năng trên cổng thông tin để vi phạm các quy định của Cổng thông tin Cổ vật tinh hoa hoặc quyền sử hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc quyền độc quyền hoặc quyền pháp lý khác; hoặc

 • 8.   Sử dụng Cổng thông tin hoặc các dịch vụ trên Cổng thông tin để vi phạm bất cứ luật áp dụng nào. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng sẽ không cố thử (hoặc khuyến khích hoặc hỗ trợ cho người khác) tham gia các hoạt động bị ngăn cấm hoặc để phá hỏng,  dịch ngược sang mã nguồn, giải mã, dịch ra mã máy,biên dịch ngược ra mã nguồn hoặc thay đổi hoặc gây trở ngại tới Cổng Thông tin hoặc các dịch vụ trên cổng thông tin, hoặc bất kỳ nội dung nào của Cổng thông tin, hoặc sử dụng trái phép các nội dụng của Cổng thông tin. Bạn đồng ý sẽ không sử dụng Cổng thông tin trong bất cứ cách nào mà có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, quá tải, hoặc làm suy yếu Cổng thông tin or gây trở ngại tới bất kỳ đối tượng nào sử dụng và hưởng lợi ích của Cổng thông tin. Bạn không được lấy, sử dụng, truy cập hoặc cố gắng lấy, sử dụng, truy cập bất cứ tài liệu hoặc thông tin nào mà chưa được cho phép công khai hoặc chưa được cung cấp qua Cổng thông tin

 •  

 1. Đăng ký tài khoản và mật khẩu

 

 • Người sử dụng được phép tạo tài khoản trên cổng thông tin Covattinhhoa.vn để xử dụng các dịch vụ, chức năng được cung cấp bởi Covattinhhoa.vn.  Bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ về bản thân bạn. Duy trì và cập nhật kịp thời để đảm bảo tính chính xác thông tin của bạn. Nếu bạn cung cấp thông tin đăng ký không đúng, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, Cổ vật tinh hoa có quyền đình chỉ hoặc ngừng tài khoản của bạn và từ chối cho sử dụng web site.
 • Bạn có thể nhân được mật khẩu hoặc tài khoản đăng ký sau khi hoàn tất quá trình đăng ký trên website Cổ vật tinh hoa. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu và tài khoản của bạn và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động thông qua tài khoản và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý
  • (a) bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu của bạn cho bất cứ ai khác truy cập vào tài khoản của bạn, hoặc làm bất cứ điều gì khác có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn tài khoản của bạn. Bạn sẽ không chuyển giao hoặc bán lại tài khoản của bạn hay ủy quyền/ chỉ định quyền và nghĩa vụ của bạn cho bất cứ ai khác mà không nhận được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý không sử dụng Website này vì mục đích thương mại nếu chưa được phép.
  • (b) ngay lập tức thông báo cho Cổ vât tinh hoa bất kỳ sự dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản hoặc bất cứ vi phâm bảo mật nào.
  • (c) đảm bảo thoát khỏi tài khoản của bạn sau khi sử dụng xong. Cổ vật tinh hoa không có trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc tổn thất phát sinh do bạn không tuân thủ hướng dẫn này.

 

       D.      Dữ liệu của khách hàng:

Ngoại trừ được yều cầu đặc biệt, chúng tôi không mong muốn nhận được nhưng bí mật, thông tin không công khai hoặc thông tin về sáng chế hoặc các thông tin mà bản thân đối tượng đăng tải không được tiết lộ hoặc phát tán thông tin website, qua hòm thư điện tử hoặc bằng bất cứ hình thức nào khác. Tất cả các thông tin, ý tưởng sáng tạo, các minh họa, các ý tưởng, các gợi ý, các khái niệm,các phương thức, các hệ thống, các thiết kế, các kế hoạch, các công nghệ hoặc các loại tài liệu khác được đăng tải hoặc được gửi đến chúng tôi (gọi tắt là “Tài liệu đăng tải ”) sẽ được cho là không phải là bí mật hoặc thông tin không công khai, và có thể được sử dụng bởi chúng theo bất cứ hình thức nào phù hợp với chính sách của Cổ vật tinh hoa. Bằng việc đăng tải tài liệu hoặc gửi Tài liệu đăng tải tới chúng tôi, bạn cam kết rằng:

(1). Đại diện và đảm bảo rằng Tài liệu đăng tải là nguyên bản của bạn, và ngoài ra không ảnh hưởng đến quyền của bên khác, và không vi phạm các vấn đề về đạo đức.

(2). Không vi phạm các điều luật, đạo luật, sắc lệnh, quy chế, nội quy hoặc quy tắc, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, các quy định, quy tắc, thông báo, chỉ thị hoặc hướng dẫn của bất kỳ cơ quan chức năng, cơ quan của chính phủ.

(3). Đăng tải hoặc phát tán bằng bất kỳ phương thức và dưới bất kỳ hình thức nào khác các thông tin được coi là bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của những người khác, lật đổ, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu hoặc trái với lợi ích công cộng, trật tự công cộng hoặc sự bình ổn quốc gia trong tất cả các phạm vi pháp lý có liên quan.

(4). Bạn cho phép chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi sử dụng miễn phí bản quyền, không hạn chế trên phạm vi toàn cầu, vĩnh viễn, không thể thu hồi, độc quyền và toàn quyền chuyển nhượng, có quyền cấp phép và cấp giấy phép và cấp phép để sử dụng, sao chép, tái xuất bản, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, biên dịch, tạo ra phiên bản khác, phân phối, trình diễn, xuất hiện trên các ẩn phẩm (một phần hoặc toàn bộ) hoặc kết hợp với các thứ khác như các văn bản mẫu, âm thanh hình ảnh hoặc các công nghệ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc duy trì các Tài liệu đăng tải mà bạn cung cấp cho chúng tôi, và chúng tôi có thể xóa hoặc làm hỏng các Tài liệu đăng tải bất cứ lúc nào

 

 1. Liên kết đến website khác

Website này có thể liên kết đến website của bên thứ ba được quản lý bởi đơn vị khác. Các liên kết này được cung cấp để tạo thuận tiện cho bạn. Cổ vật tinh hoa không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết của bên thứ ba. Nếu bạn truy cập đến liên kết của bên thứ 3, bạn tự chịu trách nhiệm về hành động của bạn

 

 1. Cam kết về hành vi ứng xử và nội dung thông tin
 • Mọi đối tượng sử dụng dịch vụ của Covattinhhoa.vn đều phải cam kết không lợi dụng các dịch vụ hoặc các công cụ, tiện ích mà Covattinhhoa.vn cung cấp để:
 • Spam dưới mọi hình thức được quy định cụ thể nhưng không hạn chế trong các Quy định về Spam của Covattinhhoa.vn.

Phát tán các loại Virus máy tính và sao chép bất hợp pháp các phần mềm được bảo vệ bản quyền.

 

Người sử dụng cổng thông tin cần biết rằng Covattinhhoa.vn có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà người sử dụng cung cấp thông qua cổng thông tin này đến:

 • Bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc nhà cung cấp thông tin của Covattinhhoa.vn
 • Bất cứ một cá nhân hoặc tổ chức được người sử dụng cổng thông tin đồng ý và khi Covattinhhoa.vn có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật.
 • Bất cứ quốc gia nào trên thế giới nếu Covattinhhoa.vn thấy cần thiết hoặc hợp lý để làm như vậy.

 

 • The website cung cấp một số chức năng như là phòng trao đổi, lưu bút, giao lưu, bình luận, và các chức năng khác. Các chức năng này được thiết kế mở để truy cập công cộng cho tất cả mọi người (gọi là “khu vực công cộng”).  Tất cả các thông tin liên lạc mà bạn trao gửi ở khi vực công cộng được coi là không bí mật và có thể được xem bởi bất cứ ai.

 

 • Người sử dụng cổng thông tin đồng ý với việc Covattinhhoa.vn kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với cổng thông tin này.

 SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

Tại bất kỳ thời điểm nào Cổ vật tinh hoa có quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung Website bao gồm mọi khoản mục cho dù có hoặc không có thông báo.

Bạn đồng ý rằng Cổ vật tinh hoakhông có nghĩa vụ với bạn hoặc bất cứ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sự điều chỉnh, tạm ngưng hoặc không tiếp tục cung cấp Dịch vụ.

 

Điều 3: Từ chối bảo đảm:

 • Các tài liệu trên website có thể chứa thông tin không chính xác hoặc chứa lỗi đánh máy. Trừ khi có quy chế riêng đối với từng tài liệu cụ thể, cổ vật tinh hoa không đảm bảo về tính xác thực, tin cậy, đầy đủ hoặc kịp thời của tài liệu hoặc từ kết quả thu được từ việc sử dụng website và từ tài liệu. bạn tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng website và tài liệu. Website được định kỳ thay đổi và thay đổi có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một số tài liệu trên website được cung cấp bởi bên thứ ba và Cổ vật tinh hoa không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho những tài liệu được cung cấp bởi bên thứ ba.

 

 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, trọng một sự kiện có xẩy ra sự không thống nhất hoặc khác nhau giữa mô tả về hiện vật được cung cấp trên website, ở một mặt, và ở danh mục bán hàng hoặc phụ lục  và thống báo liên quan đến hiện vật, on the other, the latter will in all events be considered to be authoritative and controlling.
   
 • Các thông trên cổng thông tin này chỉ dành cho mục đích tham khảo thuần túy. Các thông tin này có thể tin cậy nhưng covattinhhoa.vn không chịu trách nhiệm cho sự hoàn thiện, chính xác của chúng.

 

 • Covattinhhoa.vn hoặc người được ủy quyền của Covattinhhoa.vn có quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất cứ nội dung, hình thức thông tin, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào trên cổng thông tin này mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng cổng thông tin này về những thay đổi đó. Các thông tin trên cổng thông tin được cập nhật theo ngày tháng chứa trong chúng và Covattinhhoa.vn không chịu bất cứ nghĩa vụ nào đối với việc cập nhật hoặc chỉnh sửa các thông tin đó.

 

 • Việc cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên cổng thông tin này, Covattinhhoa.vn không thực hiện bất cứ hình thức phân phối hoặc mời chào nào đến người sử dụng cổng thông tin trong việc sử dụng các thông tin, sản phẩm, dịch vụ nêu trên trong trường hợp các thông tin, sản phẩm, dịch vụ nêu trên bị cấm bởi pháp luật.

 

 • Cổ vật tinh hoa không cam kết rằng website sẽ họat động không có lỗi, liên tục hoặc không có sự gián đoạn nào, hoặc website hoặc máy chủ của website không bị nhiêm virus hoặc bị gián đoạn do các yếu tố kỹ thuật hoặc do tác động từ bên ngoài.

 

 • Covattinhhoa.vn không có trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại gây ra khi sử dụng và kết nối thông tin trên cổng thông tin của Covattinhhoa.vn.

 

 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào nếu thông tin được các đối tượng sử dụng đăng tải thông qua các dịch vụ của Covattinhhoa.vn có thể gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc bị phản đối. Mọi thiệt hại có thể phát sinh từ việc các đối tượng sử dụng dịch vụ đăng tải thông tin trên các website thuộc sở hữu của Covattinhhoa.vn đều do chủ thể của hành động đăng tải hoặc người tạo ra thông tin đó chịu trách nhiệm.

 

 

 

 

 

 

Cổ vật tinh hoa