Sắc "Đức Thanh Tam Giang" của làng Vân Điềm- Vân Hà- Đông Anh- Hà nội

Đây là sắc do vua Tự Đức năm thứ 33 ban ngày 24 tháng 11 năm.

Sắc thập bát long thần
Sắc Trần triều Hưng Đạo Đại Vương
Sắc của vua Tự Đức năm thứ 33 ban cho thành hoàng Thái linh thông giám của đình làng Cổ Ninh
Sắc của vua Duy Tân năm thứ 3 ban cho thành hoàng Thái linh thông giám của đình làng Cổ Ninh

Sắc ban cho đình làng Cổ Ninh -  xã Thiệu Vân - huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Ngày 11, tháng 8, năm Duy Tân thứ 3 (tức năm Kỷ Dậu - 1909).

Sắc của vua Khải Định năm thứ 9 ban cho làng Vân Điềm- Vân Hà - Đông Anh
Sắc ban Mỹ Tự cho vị thần Nam Hải Đại Vương của miếu Tô Đàm

Đây là sắc của vua Đồng Khánh năm thứ 2 (1887) ban Mỹ tự "Nhuận trạch-Long triêm-Bác lợi-Uông nhuận" cho vị thần Nam Hải Đại Vương. Miếu Tô Đàm là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Sắc ban Mỹ Tự cho vị thần Nam Hải Đại Vương của miếu Tô Đàm

Đây là sắc của vua Khải Định thứ 9 (1924) ban Mỹ tự "Nhuận trạch-Long triêm-Bác lợi-Uông nhuận" cho vị thần Nam Hải Đại Vương. Miếu Tô Đàm là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Tĩnh mục hiển ứng Yết Kiêu

Sắc Hải dương tỉnh Vĩnh Bảo huyện Thượng Am Tổng Tăng Thịnh xã

Sắc ban cho vị thần Đông Bảng Đại Vương

Sắc của Thôn Tràng - Trịnh Xá - Bình Lục (nay là TP Phủ Lý) - Hà Nam

  • Page 1 of 2
  • <
  • 1
  • 2
  • >
LƯU BÚT MỚI
Lưu bút
Nội dung (*)
BÌNH LUẬN MỚI