ĐỨC MINH 303

Bình gốm men lam

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: Triều Minh
Xuất xứ: Sưu Tầm
Hiệu đề: Đại Minh Tuyên Đức Niên Chế
Chất liệu: Gốm,sứ

Bình luận của các nhà sưu tầm