ĐỨC MINH 303

Gương Hán

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: Triều Hán
Xuất xứ: Sưu tầm
Hiệu đề:
Chất liệu: Đồng,vàng,bạc

Gương Tây Hán.

Bình luận của các nhà sưu tầm