ĐỨC MINH 303

Chén Pháp Lam

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: Triều Thanh
Xuất xứ: Sưu Tầm
Hiệu đề: Càn Long Niên Chế
Chất liệu: Đồng,vàng,bạc

Bình luận của các nhà sưu tầm