ĐỨC MINH 303

Đĩa men lam

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: Triều Minh
Chất liệu: Gốm,sứ
Đường kính: 39 cm

Gốm men lam triều Ming.

Bình luận của các nhà sưu tầm