Nội dung (*)
Đây là những cổ vật lằm trong bộ sưu tập cá nhân của Nguyễn Trung Túy đã được thẩm định nay qua sân chơi Cổ Vật Tinh Hoa muốn mội người cùng thưởng lãm và chia sẻ cùng chủ nhân của bộ sưu tập. Xin trân thành cám ơn mọi người đã vào xem và ủng hộ.