Linh hồn đất việt

Bồng gốm cổ

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: Thời nguyễn
Tình trạng: Lành lặn
Xuất xứ: Việt Nam
Hiệu đề: Thịnh vượng vạn phúc

Bình luận của các nhà sưu tầm