Linh hồn đất việt

Gạt tàn thuốc lá

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: Thời nguyễn
Tình trạng: Lành lặn
Xuất xứ: Việt Nam
Hiệu đề:

Bình luận của các nhà sưu tầm