Linh hồn đất việt

Đĩa đồng hoa cúc

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: Thời nguyễn
Tình trạng: Lành lặn
Xuất xứ: Việt Nam
Hiệu đề: thọ ngàn năm

Bình luận của các nhà sưu tầm