Linh hồn đất việt

Lục bình đồng cổ

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: Vua chăm
Tình trạng: Lành lặn
Xuất xứ: Việt Nam
Hiệu đề: Lộc ngàn năm
Cao: 555 cm

Bình luận của các nhà sưu tầm