VỪNG ƠI MỞ CỬA RA

Chum sứ

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: tk14
Tình trạng: Sứt nhẹ ở tai
Xuất xứ: Sưu tầm hợp pháp đồ đào
Hiệu đề: đáy mộc lõm
Cao: 35 cm
Rộng: 18 cm
Trọng lượng: 1kg
Vật liệu: sứ

Chuẩn cổ

Bình luận của các nhà sưu tầm