VỪNG ƠI MỞ CỬA RA

Ngai Bài Vị

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: TK19
Tình trạng: Sứt nhẹ
Xuất xứ: Sưu tầm hợp pháp
Hiệu đề: Đồ cung đình Huế
Cao: 30 cm
Dài: 16 cm
Rộng: 15 cm
Đường kính: 16 cm
Trọng lượng: 0,4 kg
Vật liệu: gỗ sơn then vẽ nhũ vàng

Chuẩn đò

Bình luận của các nhà sưu tầm