VỪNG ƠI MỞ CỬA RA

Kiếm cổ Nhật Bản

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: TK19
Tình trạng: Mục tay nắm và vỏ bao
Xuất xứ: Sưu tầm hợp pháp
Hiệu đề: katana
Cao: 15 cm
Dài: 120 cm
Rộng: 3 cm
Đường kính: O,5 cm
Trọng lượng: 1,2 KG
Vật liệu: thép+ hợp kim

 Chuẩn cổ

Bình luận của các nhà sưu tầm