VỪNG ƠI MỞ CỬA RA

Hộp phấn bạch định

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: Đời Tống
Tình trạng: sứt nắp
Xuất xứ: Đồ đào trong lòng đất.
Hiệu đề: đít mộc
Chất liệu: Gốm,sứ
Cao: 12 cm
Dài: 9 cm
Rộng: 9 cm
Đường kính: 9 cm
Trọng lượng: 0,60
Vật liệu: Sứ

 Chuẩn đồ

Bình luận của các nhà sưu tầm