VỪNG ƠI MỞ CỬA RA

Tứ Tuyệt Thơ Đường

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: TK19
Tình trạng: lành tít
Xuất xứ: Sưu tầm hợp pháp
Hiệu đề: tk 19
Cao: 45 cm
Dài: 50 cm
Rộng: 45 cm
Đường kính: 50 cm
Trọng lượng: 70 gam
Vật liệu: gỗ

 Chuẩn cổ.

Bình luận của các nhà sưu tầm