VỪNG ƠI MỞ CỬA RA

Bát úp đời Nguyên( Yuan )

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: 1271–1368
Tình trạng: Lành thân , thiếu nắp
Xuất xứ: Đồ đào trong lòng đất.
Hiệu đề: Đáy mộc sót men
Chất liệu: Gốm,sứ
Cao: 10 cm
Dài: 22 cm
Rộng: 22 cm
Đường kính: 22 cm
Trọng lượng: 1kg
Vật liệu: sứ

Thiên thu đồ cổ chơi là khổ

 Đồ cổ thiên thu khổ vẫn chơi

Bình luận của các nhà sưu tầm