Điển tích - Điển cố

 • 18:04
 • Ngày 02-03-2017
 • |
 • 2066
 • |
 • 0
 • 11:19
 • Ngày 22-02-2017
 • |
 • 1042
 • |
 • 0
 • 10:47
 • Ngày 22-02-2017
 • |
 • 1720
 • |
 • 0
Ba tiếng cười bên khe Cọp
 • 16:50
 • Ngày 21-02-2017
 • |
 • 1333
 • |
 • 0
 • 15:01
 • Ngày 21-02-2017
 • |
 • 620
 • |
 • 0
“Phục Long, Phượng Sồ được một trong hai, ắt được thiên hạ”.
 • 15:11
 • Ngày 20-02-2017
 • |
 • 1855
 • |
 • 0
 • 15:51
 • Ngày 16-02-2017
 • |
 • 2225
 • |
 • 0
 • 16:39
 • Ngày 14-02-2017
 • |
 • 2740
 • |
 • 0
Bến Phong Kiều tấp nập thuyền ngư, thành Cô Tô cờ hoa phất phới
 • 09:53
 • Ngày 14-02-2017
 • |
 • 9408
 • |
 • 0
Người ta gọi loại chim này là Tỵ Dực Điểu (chim liền cánh).
 • 09:07
 • Ngày 14-02-2017
 • |
 • 1384
 • |
 • 0

Cố vật ở nước ngoài

Cặp đĩa thời Tây Sơn

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.508

Cái tiềm trang trí Long hý thủy

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.894

Đôi bình bát tràng

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €2.061

Vò gốm Gò Mun.

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €322

Cốc gốm Gò Mun

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €283