BannerHieude

Điển tích - Điển cố

Hổ Khê Tam Tiếu
22/02/2017 10:47| 1720 Lượt xem| 0 Lượt yêu thích
Ba tiếng cười bên khe Cọp

Đại sư Huệ Viễn ở Lô Sơ chùa Đông Lâm hơn ba mươi năm, chân không bước ra khỏi núi. Ngài khước từ mọi sự liên lạc không cần thiết với đời, nguyện giải quyết vấn đề sinh tử ngay trong kiếp hiện tại. Khi có khách đến viếng, lúc ra về Đại sư chỉ tiễn chân tới cầu suối Hổ Khê trước chùa rồi trở vào. Có một lần, hai danh nhân là nho sĩ Đào Uyên Minh và đạo gia Lục Tu Tĩnh tìm đến yết kiến. Vì cơ luận khế hợp, khi dưa khách ra về, bất giác Đại sư bước ra khỏi cầu suối hồi nào không hay. Vừa lúc ấy, ánh tịch dương chợt rọi đến, in bóng người bên vách núi. Cả ba như bừng tỉnh, đứng lại nhìn nhau cả cười, rồi chia tay tạm biệt. Ðời lưu truyền làm Tam Tiếu Ðồ.

Sự tích này về sau trở thành một đề tài hội họa nổi tiếng, tượng trưng cho tư tưởng Tam giáo dung hòa. Truyền thuyết Hổ Khê Tam Tiếu bắt đầu từ đời Đường, đến đời Tống, Lí long miên (Công lân, 1049-1106) là người đầu tiên vẽ tranh Tam tiếu và ngài Trí viên làm bài tán, đã trở thành giai thoại kì thú đối với nhiều người.

Người sau dựng Tam Tiếu Đình tại nơi đây để lưu niệm. Trong Tây Phương Bách Vịnh, Nhất Nguyên đại sư có biên ký điều trên như sau:

“Tây Phương cổ giáo Thế Tôn Tiên
Đông Độ khai tông hiệu Bạch Liên
Thập Bát Đại Hiền vi thượng thu
Hổ Khê Tam Tiếu chí kim truyền”.


Tạm dịch:
 

“Tây Phương Phật dạy trước tiên
Truyền sang Đông Độ Bạch Liên mở đàng
Mười Tám Hiền, học hạnh toàn
Hổ Khê dường hãy còn vang tiếng cười”

 

Đời Đông Tấn (317-420) bên Trung Quốc có ba danh nhân là nhà nho Đào Tiềm (365-427), đạo sĩ Lục Tu Tĩnh (406-477), và sư Huệ Viễn (334-416).

Đào Tiềm hiệu Uyên Minh , biệt hiệu là Ngũ Liễu Tiên Sinh, người đất Tầm Dương (nay thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây). Ông sinh trong một gia đình danh giá đã sa sút. Từ năm hai mươi chín tuổi, ông giữ vài chức quan nhỏ, nghèo túng. Năm bốn mươi tuổi, chán ngán quan trường lắm kẻ tiểu nhân, ông trả ấn về làm dân. Dịp này ông sáng tác bài phú Quy Khứ Lai Từ (lời từ biệt khi về), mở đầu như sau: Quy khứ lai hề, điền viên tương vu, hồ bất quy? (Về đi thôi hề, ruộng vườn sắp hoang vu, sao không về?)…

Tương truyền năm sáu mươi hai tuổi, gặp lúc đói kém, ông khốn cùng đến mức phải đi xin ăn. Năm sau thì mất trong đói khổ. Hậu thế kết tập thơ văn của ông thành bộ Đào Uyên Minh Thi Văn Tập (mười quyển), trong đó có trên một trăm hai mươi bài thơ. Khoảng bảy tám mươi năm sau khi ông mất, thơ ông ngày càng được tán tụng.

Lục Tu Tĩnh quê ở Đông Thiên, Ngô Hưng (nay là huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang), thuở nhỏ theo nghiệp Nho, nhưng hâm mộ đạo Lão. Khi trưởng thành ông bỏ nhà vào núi tu luyện. Đời Tống Văn Đế (423-453) ông được mời vào hoàng cung giảng đạo, được Thái Hậu tôn làm thầy. Tống Minh Đế (465-472) cho cất Sùng Hư Quán trên núi Thiên Ấn và mời Lục Tu Tĩnh trụ trì.

Cống hiến quan trọng của Lục Tu Tĩnh là cải cách Thiên Sư Đạo (một tông phái lớn của đạo Lão). Ông rất coi trọng việc trai giới, có công hệ thống hóa các nghi thức trai giới. Ông viết nhiều sách, còn lưu giữ được trong bộ Chính Thống Đạo Tạng. Ngoài ra, ông còn san định và phân loại kinh điển nhiều tông phái đạo Lão (tổng cộng 1.128 quyển). Do đó, ông được xem là một học giả uyên bác của đạo Lão.

Huệ Viễn thành lập Bạch Liên Xã năm 402, hướng dẫn các vị tăng và cư sĩ lễ bái Phật A Di Đà và nguyện khi chết được vãng sinh về cõi Tịnh Độ. Do sự kiện này, Sư Huệ Viễn được xem là tổ sư sáng lập Tịnh Độ Tông tại Trung Quốc. Tịnh Độ Tông là một tông phái nhà Phật rất phổ biến tại Trung Quốc, Nhật, Việt Nam… Người tu Tịnh Độ dốc lòng tin tưởng Phật A Di Đà và đại nguyện của Ngài cứu độ mọi chúng sinh; những ai biết chuyên tâm niệm “Nam mô A Di Đà Phật” thì khi lìa trần sẽ được Phật A Di Đà rước về cõi Tịnh Độ do Ngài làm chủ.

người thích

Bài viết mới cập nhật

Cố vật ở nước ngoài

Cặp đĩa thời Tây Sơn

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.508

Cái tiềm trang trí Long hý thủy

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.894

Đôi bình bát tràng

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €2.061

Vò gốm Gò Mun.

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €322

Cốc gốm Gò Mun

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €283