BannerHieude

Điển tích - Điển cố

Đối tọa thanh đàm
16/02/2017 03:51| 2225 Lượt xem| 0 Lượt yêu thích

Về đời Tam quốc, (Hậu Hán) các học giả thường đi lại chơi bời rượu chè, bàn luận về huyền lý, không để ý đến lẽ phép, nên đời đó gọi là "Thanh Đàm" có ý nói là chỉ chuyện phiếm, phóng túng, chơi bời, không có ích gì cho nhân, quần, xã hội.

Trang trí cảnh 2 người đang đối diện với nhau ở bên bờ sông. Dưới sông là 1 người đang trèo đò. Phía trên thể hiện 2 câu thơ như sau:

Tọa đối thanh đàm thế sự,
Nhàn khang thiển thủy hành chu.

Có 2 lối thể hiện thơ, một là viết theo 2 cột, mỗi một 6 chữ. Cách thứ hai là việt theo 4 cột, mỗi cột 3 chữ.

Nghĩa là: ngồi đối nhau bàn phiếm chuyện đời, rồi xem nước cạn chở thuyền ( nước cạn mà chở thuyền thì sao được tỏ rõ là vô ích)

 

 

 

người thích

Bài viết mới cập nhật

Cố vật ở nước ngoài

Cặp đĩa thời Tây Sơn

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.508

Cái tiềm trang trí Long hý thủy

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.894

Đôi bình bát tràng

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €2.061

Vò gốm Gò Mun.

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €322

Cốc gốm Gò Mun

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €283