BannerHieude

Điển tích - Điển cố

Gia Long tẩu quốc
13/02/2017 11:02| 3454 Lượt xem| 0 Lượt yêu thích
Điển tích này đi vào thi văn, tuồng tích đặc biệt trên đồ sứ ký kiểu.

Vvua Gia Long đã rong ruổi ở miền Nam hơn nửa đời hay nói cách khác người miền Nam đã bên Ngài gần ba mươi năm để Ngài phục dựng cơ đồ. 28 năm bôn tẩu của vua Gia Long để khôi phục sự nghiệp chúa Nguyễn và thống nhất sơn hà Nam Việt là một huyền thoại. Huyền thoại cho cả người trong cuộc lẫn dân gian đã tạo thành một điển tích rất Việt Nam là “Gia Long tẩu quốc”, có nghĩa là Gia Long tìm đường phục quốc.

Có 2 đồ án trang trí trên đồ sứ ký kiểu về đề tài “Gia Long tẩu quốc”

Đề tài 1: Họa tiết tả cảnh một người vác dù/ lọng đã xập xuống đứng bên bờ sông và một người đang chống đò từ một “cù lao” nhỏ sang để đón, trên cù lao có một ngôi nhà bên cội liễu.. Ngụ ý Ngài đang chạy nạn, cùng đường đến bờ sông thì được người chèo đò ứng cứu. Với hai câu thơ:

平橋人唤渡

撑出小舟來

Âm cổ:

Bình kiều nhân hoán độ

Sanh xuất tiểu chu lai

Nghĩa là:

Cầu chùi người kêu cứu,

Chống vội xuồng tới ngay.

Hai câu thơ đọc qua thấy nhẹ nhàng nhưng chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Người chạy đến cầu chùi là đường cùng chỉ qua sông mới thoát. Đến bờ sông kêu cứu được người chống xuồng đến đón. Người chống xuồng từ một đảo (cù lao) nhỏ, trên có cây liễu và mái nhà. Cây liễu ám chỉ người ẩn dật, bậc trí sĩ; mái nhà biểu thị sự che chở mà cũng là chốn miếu đường.

Đề tài 2: Tả cảnh 2 người trên đò, một người đang ngồi và một người đang chèo đò. Bờ có cội liễu ở bên này sông, ngôi miếu đình ở bờ đối diện. Với hai câu thơ như sau:

漁家護皇家

陰星遇帝星

Âm cổ:

Ngư gia hộ hoàng gia

Âm tinh ngộ Đế tinh

Nghĩa:

Ông chài giúp ông vua

Sao Âm gặp sao Đế

người thích

Bài viết mới cập nhật

Cố vật ở nước ngoài

Cặp đĩa thời Tây Sơn

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.508

Cái tiềm trang trí Long hý thủy

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.894

Đôi bình bát tràng

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €2.061

Vò gốm Gò Mun.

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €322

Cốc gốm Gò Mun

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €283