Tra cứu hiệu đề

Chức năng đang trong quá trình xây dựng. Thông tin chỉ có giá trị tham khảo.
Đại Minh Gia Tĩnh niên chế
Hiệu đề: 大明嘉靖年製
Triều đại: Minh Triều
Niên hiệu: Gia Tĩnh
Niên đại: 1521-1566
Hiệu đề (EN) : Jiajing

靖   大

 

年   明

 

製   嘉

Hình ảnh hiệu đề trên cổ vật.

Hiện vật niên đại: Gia Tĩnh

Hiện vật 1:

 

Các bài liên quan