Tra cứu hiệu đề

Chức năng đang trong quá trình xây dựng. Thông tin chỉ có giá trị tham khảo.
Phương trai
Hiệu đề: 芳齋
Hiệu đề (EN) : Studio of renown

Thông tin về hiệu đề

  • Hiệu đề này có trên Đồ sứ ký kiểu (ĐSKK).

Thông tin có liên quan

  • Đồ sứ Việt Nam ký kiểu ở Trung Hoa (ĐSKK)
    • ĐSKK là dòng đồ sứ do Việt Nam đặt làm tại Trung Hoa dựa trên việc đề xuất các ý tưởng của người Việt về kiểu dáng, chủ đề trang trí, đồ án trang trí, thơ văn và hiệu đề.
    • Việc ký kiểu đồ sứ đã diễn ra trong hơn 2 thế kỷ (cuối thế kỷ XVII- thập niên đầu thế kỷ XX) bởi vua chúa, quan lại và thương gia của Việt Nam

Ghi chú: tham khảo từ luận án tiến sĩ của tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn (Đồ sứ Việt Nam ký kiểu tại Trung Hoa từ 1804 đến 1924 hiện tàng trữ tại bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế, 2002)

  • Chỉ có 5 triều vua nhà Nguyễn là Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và Khải Định có ký kiểu đồ sứ ở Trung Hoa. Ngoài việc ký kiểu đồ sứ cho triều đình, các sứ thần cũng đặt làm những món đồ sứ cho riêng mình. Nhiều thương nhân, phú hộ giàu có cũng ký kiểu đồ sứ cho nhu cầu riêng. Ngoài ra, người Trung Hoa còn dựa vào những mẫu mã do quan lại đi sứ ký kiểu, để chế tác những đồ sứ mang hiệu đề hoàn toàn Trung Hoa nhưng có kiểu dáng, hoa văn, thơ văn như những món ĐSKK chính thức, để bán sang thị trường Việt Nam.

Ghi chú: tham khảo từ luận án tiến sĩ của tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn (Đồ sứ Việt Nam ký kiểu tại Trung Hoa từ 1804 đến 1924 hiện tàng trữ tại bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế, 2002)

Hiện vật có hiệu đề: Phương trai

Hiện vật 1: Dầm trà niên đại thế kỷ 19. Nguồn internet.