Tra cứu hiệu đề

Chức năng đang trong quá trình xây dựng. Thông tin chỉ có giá trị tham khảo.
Phiến Ngọc
Hiệu đề: 片玉

 

Hình ảnh hiệu đề trên cổ vật.

Thông tin về hiệu đề

  • Hiệu đề này có trên đồ sứ do Trung Hoa sản xuất từ thời Sùng Trinh, nhà Minh

Thông tin liên quan

  • Vua Sùng Trinh cai trị 1627-1644. Vị vua thứ 17, cũng vị vua cuối cùng của triều đại nhà Minh