Quý vật tìm quý nhân

Mời luận đàm điển tích vẽ trên chiếc dầm trà sứ độc bản này
Thông tin nhà sưu tập
Hoàng Ngọc Minh
Số điện thoại: 0903704674
Năm sinh: 1952
Địa chỉ: TP HCM
Giao lưu thành công 0
Đang giao lưu
Thời gian bắt đầu: 31/05/2023 12:24
Thời gian kết thúc:
Giá tham khảo: VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 326
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
Kính mời các nhà Bác vật ( cổ vật học ) luận đàm về điển tích vẽ trên chiếc dầm trà độc bản này .Nó thuộc bộ dầm trà độc ẩm di sản từ cụ tổ (1835) 5 đời gia tộc nhà tôi lưu truyền lại cho con cháu .Tôi tra cứu mãi chưa ra . Căn cứ vào hiệu đề Chữ Thọ và hai cốt sứ tôi chỉ có thể xác định niên đại chiếc dầm này thuộc Thế kỷ XVIII . Kính nhờ các Bác Vật luận giải giúp . trân trọng cảm ơn
Điều khoản áp dụng cho phiên giao lưu
  • Đảm bảo đủ tuổi cổ vật