Quý vật tìm quý nhân

Nhờ các bác thẩm giúp
Thông tin nhà sưu tập
Nguyen phan anh
Số điện thoại: 0902099982
Năm sinh: 1983
Địa chỉ: Hà Nội
Giao lưu thành công 0
Thông tin hiện vật
Niên đại :
Tình trạng :
Kích thước : cm
Đã kết thúc
Thời gian bắt đầu: 11/04/2022 16:23
Thời gian kết thúc: 31/05/2022 16:22
Giá tham khảo: VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 181
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
Nhờ các bác thẩm giúp e ạ.