Quý vật tìm quý nhân

Muốn bán lại bát lớn nhà nguyễn
Thông tin nhà sưu tập
NGUYEN VAN QUANG
Số điện thoại: 0936535056
Năm sinh: 1987
Địa chỉ: Hải Phòng
Giao lưu thành công 0
Thông tin hiện vật
Niên đại :Nhà thiệu trị
Tình trạng :Còn nguyên
Kích thước : cm
Đang giao lưu
Thời gian bắt đầu: 07/11/2021 23:4
Thời gian kết thúc:
Giá tham khảo: VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 401
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
Mời mọi người xem ra đấu giá ạ
Điều khoản áp dụng cho phiên giao lưu
  • Đảm bảo đủ tuổi cổ vật
Lão ngư 21:02 10/11/2021

Tỉnh/ thành phố:Hà Nội

Năm sinh:1978

Hiệu đề Thiệu Trị Niên Chế. Chúc bác sớm giao lưu.