Quý vật tìm quý nhân

Đôi bình men xanh nam được ra cuối thế kỷ 16 triều thanh khang hy
Thông tin nhà sưu tập
NGUYEN VAN QUANG
Số điện thoại: 0936535056
Năm sinh: 1987
Địa chỉ: Hải Phòng
Giao lưu thành công 0
Đang giao lưu
Thời gian bắt đầu: 09/09/2021 14:10
Thời gian kết thúc:
Giá tham khảo: 600 VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 246
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
Tuyet voi chuan co
Điều khoản áp dụng cho phiên giao lưu
  • Đảm bảo đủ tuổi cổ vật