Quý vật tìm quý nhân

KHÔNG BIẾT NÓI GÌ , CHỈ BIẾT LÀ QUÁ ĐẸP
Thông tin nhà sưu tập
Bùi Nguyên Vũ
Số điện thoại: 0903689456
Năm sinh: 1983
Địa chỉ: TP HCM
Giao lưu thành công 0
Đang giao lưu
Thời gian bắt đầu: 11/07/2020 09:30
Thời gian kết thúc:
Giá tham khảo: VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 385
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
em xin giao lưu hôp cổ vs các Bác ạ