Quý vật tìm quý nhân

Ai biết chỉ giúp niên đại với
Thông tin nhà sưu tập
Nguyễn Bá Kiên
Số điện thoại: 0915929379
Năm sinh: 1979
Địa chỉ: Bắc Ninh
Giao lưu thành công 0
Đang giao lưu
Thời gian bắt đầu: 18/01/2020 10:46
Thời gian kết thúc:
Giá tham khảo: VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 233
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu