Quý vật tìm quý nhân

Ai biết chỉ giúp em
Thông tin nhà sưu tập
Từ thiên tuấn
Số điện thoại: 0933157408
Năm sinh: 1991
Địa chỉ: TP HCM
Giao lưu thành công 0
Đang giao lưu
Thời gian bắt đầu: 12/04/2019 13:11
Thời gian kết thúc:
Giá tham khảo: 100.000 VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 249
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
Ai biết là gì chỉ giúp e... Nếu ae nào thích thì mình bán luôn hihi
Điều khoản áp dụng cho phiên giao lưu
  • Đảm bảo đủ tuổi cổ vật
  • Hết thời gian ai trả giá cao nhất thì sẽ là người thắng cuộc