Quý vật tìm quý nhân

Đồ xưa
Thông tin nhà sưu tập
Nguyễn Anh
Số điện thoại: 0984960860
Năm sinh: 1987
Địa chỉ: Thanh Hoá
Giao lưu thành công 0
Đã kết thúc
Thời gian bắt đầu: 04/04/2017 20:17
Thời gian kết thúc: 04/05/2017 20:17
Giá tham khảo: VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 312
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
Điều khoản áp dụng cho phiên giao lưu
  • Hết thời gian ai trả giá cao nhất thì sẽ là người thắng cuộc