Quý vật tìm quý nhân

Gl 1 đĩa sâu lòng. (Tống đến minh )chuẩn cổ
Thông tin nhà sưu tập
Lê kiêu trinh
Số điện thoại: 01627177992
Năm sinh: 1986
Địa chỉ: Cần Thơ
Giao lưu thành công 0
Đang giao lưu
Thời gian bắt đầu: 29/03/2017 12:15
Thời gian kết thúc:
Giá tham khảo: VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 253
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
Mời ạ .để biết thêm thông tin xin vui lòng liên lạc ạ !
Đĩa. Đkv30.3cm
Cao 9.2cm
Điều khoản áp dụng cho phiên giao lưu
  • Đảm bảo đủ tuổi cổ vật