Quý vật tìm quý nhân

Cần bán một số đồ đồng cổ
Thông tin nhà sưu tập
Thiều Việt Tuấn
Số điện thoại: 0917670591
Năm sinh: 1969
Địa chỉ: Lâm Đồng
Giao lưu thành công 0
Thông tin hiện vật
Niên đại :không biết
Tình trạng :nguyên trạng
Kích thước : cm
Đang giao lưu
Thời gian bắt đầu: 13/03/2017 00:28
Thời gian kết thúc:
Giá tham khảo: VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 208
Số người dõi theo giao lưu này: 0
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu