Quý vật tìm quý nhân

Dầm trà mai thọ
Thông tin nhà sưu tập
Nguyễn Anh
Số điện thoại: 0984960860
Năm sinh: 1987
Địa chỉ: Thanh Hoá
Giao lưu thành công 0
Đã kết thúc
Thời gian bắt đầu: 05/03/2017 22:29
Thời gian kết thúc: 05/04/2017 22:35
Giá tham khảo: VN đồng
Giá hiện tại: VN đồng
Số lượt xem: 511
Số người dõi theo giao lưu này: 1
Số lần đặt giá: 0
Số người đang xem:
Lời mời giao lưu
Các bạn thẩm định
Điều khoản áp dụng cho phiên giao lưu
  • Đảm bảo đủ tuổi cổ vật
Nguyễn Anh 19:59 04/04/2017

Tỉnh/ thành phố:Thanh Hoá

Năm sinh:1987

300€ đến 500€