CLB Coå ngoaïn Gia long
Hiện vật tiêu biểu Clb: Đĩa song thụ- thạch trúc
  • 16/12/2015 01:59
  • |
  • 588 Lượt xem
  • |
  • 0 Lượt bình luận

Chiếc đĩa có hiệu đề 6 chứ: Đại Minh Thành hóa Niên chế, tuy nhiên dựa vào đề tài, men, chàm, lối vẽ một nét tơ tóc được các nhà sưu tập đánh giá có niên đại khoảng thời Ung Chính (雍正, Yōngzhèng) (1723-1735)

 

Link: http://covattinhhoa.vn/GioithieuCovat/35/dia-song-thu-thach-truc

 

Số lượng thành viên CLB: 1
Danh sách điều hành viên
Cổ ngoạn Gia long
Trần Văn Tần
Đăng ký nhận thông báo Tên của bạn
Email của bạn*