Giới thiệu sách

 • 09:46
 • Ngày 26-01-2015
 • |
 • 3102 Lượt xem
 • |
 • 1 Lượt yêu thích
 • 02:50
 • Ngày 04-10-2010
 • |
 • 6736 Lượt xem
 • |
 • 6 Lượt yêu thích
Với một tình cảm thiêng liêng của người phương Nam hướng về nguồn cội, nhà nghiên cứu cổ học Trần Đình Sơn cho ra mắt giới thưởng ngọan cổ vật cuốn “Đồ sứ ký kiểu Việt Nam thời Lê- Trịnh (1533- 1788)”, như một món quà tặng Thủ đô 1000 năm tuổi.
 • 23:13
 • Ngày 10-02-2008
 • |
 • 2364 Lượt xem
 • |
 • 2 Lượt yêu thích

Cố vật ở nước ngoài

Cặp đĩa thời Tây Sơn

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.508

Cái tiềm trang trí Long hý thủy

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.894

Đôi bình bát tràng

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €2.061

Vò gốm Gò Mun.

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €322

Cốc gốm Gò Mun

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €283