BannerHieude

Chiếc bình dáng tu hú thời Càn Long
  • 25/08/2016 10:13
  • |
  • 5657 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Kaminski Auctions
Website: http://www.liveauctioneers.com/
Tin gốc: Link
Thời gian: 27/08/2016
Giá dự kiến $2.000 - $3.000
(42.190.000 VND - 63.285.000 VND)

Thông tin phiên đấu giá:

Nhà tổ chức đấu giá: Kaminski Auctions

Phiên đấu giá: nghệ thuật và đồ cổ.

Hiện vật thuộc lô 2092

Mô tả:

Chiếc bình sứ trắng-xanh dáng tu hú, thời Càn Long. Dưới trôn có hiệu đề 6 chữ thời Càn Long, nhà Thanh.

Kích thước: cao: 27,3 cm

 

Hình ảnh hiện vật

 

Thông tin về hiện đề

http://covattinhhoa.vn/hieude/detail/90/dai-thanh-can-long-nien-che.cvth

 

Các bài khác