BannerHieude

Đôi bình bát tràng
  • 15/03/2017 04:54
  • |
  • 1550 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
Website: auction.fr
Tin gốc: Link
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến €1.500 - €1.800
(35.743.500 VND - 42.892.200 VND)
Giá đấu thành công: €2.061
(49.111.569 VND)

Lô 81:

Cặp bình Bát Tràng trang trí rồng.

Niên đại: cuối  thế kỷ 18 - đầu 19.

Kích thước: Cao: 54 cm

 

Các bài khác