BannerHieude

Vò gốm Gò Mun.
  • 15/03/2017 04:44
  • |
  • 1842 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
Website: auction.fr
Tin gốc: Link
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến €100 - €150
(2.382.900 VND - 3.574.350 VND)
Giá đấu thành công: €322
(7.672.938 VND)

Lô 2:

Vò gốm Gò Mun.

Niên đại: 1100-500 trước công nguyên.

Kích thước: cao: 1cm

Ghi chú: Văn hoá Gò Mun lấy tên địa danh đầu tiên phát hiện được là Gò Mun- xã Tứ Xã- huyện Lâm Thao- tỉnh Phú Thọ. Trên địa bàn Phú Thọ có 14 địa điểm di tích văn hoá Gò Mun như các di chỉ: Gò Mun, Gò Chiền, Gò Tro Trên, Gò Tro Dưới... phân bố trong các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Đoan Hùng. Văn hoá Gò Mun có niên đại cách ngày nay 2500-3000 năm, là nền văn hóa hậu kỳ thời đại đồng thau và tiền Đông Sơn (sơ kỳ đồ sắt).

 

Các bài khác