BannerHieude

Cốc gốm Gò Mun
  • 15/03/2017 04:38
  • |
  • 1656 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
Website: auction.fr
Tin gốc: Link
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến €200 - €250
(4.765.800 VND - 5.957.250 VND)
Giá đấu thành công: €283
(6.743.607 VND)

Lô 1:

Chiếc cốc gốm Gò Mun, Việt Nam

Niên đại: 1100- 500 trước công nguyên

Kích thước: cao: 11cm.

Ghi chú: Văn hoá Gò Mun lấy tên địa danh đầu tiên phát hiện được là Gò Mun- xã Tứ Xã- huyện Lâm Thao- tỉnh Phú Thọ. Trên địa bàn Phú Thọ có 14 địa điểm di tích văn hoá Gò Mun như các di chỉ: Gò Mun, Gò Chiền, Gò Tro Trên, Gò Tro Dưới... phân bố trong các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Đoan Hùng. Văn hoá Gò Mun có niên đại cách ngày nay 2500-3000 năm, là nền văn hóa hậu kỳ thời đại đồng thau và tiền Đông Sơn (sơ kỳ đồ sắt).

 

Các bài khác