BannerHieude

Chiếc nai vẽ chim hoa
  • 15/03/2017 11:16
  • |
  • 445 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
Website: auction.fr
Tin gốc: Link
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến €200 - €300
(4.765.800 VND - 7.148.700 VND)
Giá đấu thành công: €515
(12.271.935 VND)

Lô 42:

Chiếc nai trang trí chim hoa.

Niên đại triều nguyễn Nguyễn, thế kỷ 19.

Kích thước: cao: 22cm.

Ghi chú: Nếu cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ tham gia đấu giá, xin vui lòng gửi email đến cho chúng tôi tại lienlac@covattinhhoa.vn

 

Các bài khác