BannerHieude

2 đĩa trang trí Mai Hạc và Chim liền cành.
  • 15/03/2017 11:07
  • |
  • 701 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
Website: auction.fr
Tin gốc: Link
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến €150 - €300
(3.574.350 VND - 7.148.700 VND)
Giá đấu thành công: €644
(15.345.876 VND)

Lô: 41

2 chiếc đĩa thuộc dòng đồ sứ ký kiểu. Một chiếc trang trí đề tài Mai Hạc, chiếc kia trang trí đề tài Chim liền cánh.

Chiếc đĩa trang trí đề tài Mai Hạc, trên có 2 câu thơ là:

 Hàn mai xuân tín tảo,

Tiên hạc tháo chi đâu

 

Chiếc đĩa Chim liền cánh  (Hạc rập ) có hiệu đề 4 chữ "Thành Hóa niên chế"

Niên đại: thế kỷ 19.

Kích thước: đường kính: 17,5 cm và 17 cm.

Ghi chú: Nếu cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ tham gia đấu giá, xin vui lòng gửi email đến cho chúng tôi tại lienlac@covattinhhoa.vn

 

 

 

Các bài khác