BannerHieude

Bộ trà trang trí đề tài Gia Long Tẩu Quốc
  • 15/03/2017 10:24
  • |
  • 814 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
Website: auction.fr
Tin gốc: Link
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến €200 - €300
(4.765.800 VND - 7.148.700 VND)
Giá đấu thành công: €1.417
(33.765.693 VND)

Lô 37:

Bộ trà trang trí đề tài Gia Long Tẩu Quốc, có niên đại thế kỷ 19. Trên đề tài trang trí là 2 câu thơ:

"Ngư gia hộ hoàng gia

Âm tinh ngộ Đế tinh"

 

Kích thước: đường kính: 18.5 - 14,5 cm

Ghi chú: Nếu cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ tham gia đấu giá, xin vui lòng gửi email đến cho chúng tôi tại lienlac@covattinhhoa.vn

 

Các bài khác