BannerHieude

Chiếc bát triều vua Minh Mạng, thời Nguyễn
  • 15/03/2017 09:44
  • |
  • 1353 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
Website: auction.fr
Tin gốc: Link
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến €300 - €500
(7.148.700 VND - 11.914.500 VND)
Giá đấu thành công: €2.477
(59.024.433 VND)

Lô 34:

Chiếc bát thuộc dòng đồ sứ ký kiểu, có hiệu đề chữ Nhật. Chiếc bát có niên đại thuộc thời vua Minh Mạng 1820-1840, triều Nguyễn.

Kích thước: đường kính: 17cm

Ghi chú: Nếu cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ tham gia đấu giá, xin vui lòng gửi email đến cho chúng tôi tại lienlac@covattinhhoa.vn

 

 

 

Các bài khác