BannerHieude

Chiếu điếu trắng-xanh, đồ sứ kỷ kiểu thế kỷ 19.
  • 10/03/2017 10:16
  • |
  • 603 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: MILLON DROUOT
Website: millon.com
Tin gốc: Link
Thời gian: 09/03/2017
Giá dự kiến €200 - €300
(4.765.800 VND - 7.148.700 VND)

Tên phiên đấu giá: Đồ nghệ thuật Châu Á

Tổ chức ngày 9/3/2017.

Lô số 85: Chiếc điếu trắng - xanh có niên đại thế kỷ 19.

Kích thước: cao: 12,5 cm.

 

Các bài khác