BannerHieude

Chiếc ang rửa bút thời Vĩnh Lạc
  • 03/03/2017 11:47
  • |
  • 525 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: I.M. Chait
Website: https://chait.com
Tin gốc: Link
Thời gian: 26/03/2017
Giá dự kiến $125.000 - $150.000
(2.636.875.000 VND - 3.164.250.000 VND)

Chiếc ang sứ trắng-xanh. Ang rửa bút kiểu dáng hình tròn hiếm có, có vành miệng và chân thấp.

Kích thước: đường kính: ~20 cm.

 

 

Các bài khác