BannerHieude

Chiếc bình sứ ngũ thái vẽ cá chép vàng
  • 03/03/2017 09:56
  • |
  • 489 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Fellows Auctions
Website: https://www.fellows.co.uk/
Tin gốc: Link
Thời gian: 27/02/2017
Giá dự kiến £1.200 - £1.800
(33.619.428 VND - 50.429.142 VND)
Giá đấu thành công: £810.000
(22.693.113.900 VND)

Chiếc bình to men ngũ thái trang trí cá chép vàng lớn nhỏ khác nhau. Dưới trôn có 6 chữ "Đại Minh Gia Tĩnh Niên Chế " (大明嘉靖年製 ).

Kích thước: đường kính: 39 cm  |  cao:36 cm

Thông tin gốc : link

 

Các bài khác