BannerHieude

Chiếc bình men trắng-xanh và phấn thái
  • 08/02/2017 11:42
  • |
  • 643 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Quan Rong Gallery
Website: liveauctioneers.com
Tin gốc: Link
Thời gian: 13/02/2017
Giá dự kiến $6.000 - $8.000
(126.570.000 VND - 168.760.000 VND)

Chiếc bình trắng-xanh và đồng thời có trang trí màu ngũ thái. Đây là chiếc bình có niên đại thời nhà Thanh. Dưới trôn có hiệu đề thời Can Long.

Kích thước: cao:43,5 cm.

Chiếc bình có niên đại

 

Các bài khác