BannerHieude

Triện thư của vua Càn Long
  • 15/12/2016 06:55
  • |
  • 1359 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Drouot auction house
Website:
Tin gốc: Link
Thời gian: 14/12/2016
Giá dự kiến €800.000 - €1.000.000
(19.063.200.000 VND - 23.829.000.000 VND)
Giá đấu thành công: €21.000.000
(500.409.000.000 VND)

Trên ấn triện của vua Càn Long trang trí 9 con rồng tượng trưng cho quyền lực của hoàng đế. Đây là một trong khoảng 25 mẫu ngọc tỷ trong bộ sưu tập cá nhân của Càn Long.

Triện thư này được dùng để triện lên tranh được vẽ bởi chính vua Càn Long, cũng như thư pháp. 6 chữ trên ấn triện là "乾隆御筆之寶" "Càn Long ngự giám chi bảo"

Kích thước: Cao 9cm | rộng 10,5cm | dài: 10,5cm

Niên đại: vua Càn Long (1736-1795)

 

Các bài khác